Lần đầu công bố kết quả làm sạch sông Tô Lịch bằng công nghệ Nhật Bản
07/06/2019 21:22