Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc
19/04/2019 13:56
(HanoiTV) - Sau hơn 10 năm thực hiện quyết định của Thủ tướng chính phủ về Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4, đồng bào các dân tộc đã có ý thức sâu sắc về việc bảo tồn, gìn giữ bản sắc văn hóa của dân tộc mình, thông qua hoạt động bảo tồn văn hóa góp phần củng cố, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc.