Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Lan tỏa hành động bảo vệ môi trường thời 4.0
19/09/2020 10:19
(HanoiTV) - Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn được Chương trình Môi trường LHQ phát động trên phạm vi toàn cầu vào tuần thứ ba của tháng 9 hàng năm. Năm nay, với chủ đề “Cùng hành động để thay đổi thế giới”, chiến dịch đã trở thành cơ hội để tất cả mọi người tham gia các hoạt động cải thiện và bảo vệ môi trường.