Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Lan tỏa phong trào đổi mới, sáng tạo trong dạy và học
26/11/2020 11:01
(HanoiTV) - Phong trào thi đua đổi mới sáng tạo trong dạy và học đã được ngành Giáo dục Thủ đô triển khai rộng khắp, bước đầu mang lại hiệu quả trong việc nâng cao chất lượng giáo dục. Không chỉ thúc đẩy mỗi tập thể, cá nhân nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phong trào còn tạo làn gió mới góp phần tích cực thực hiện các mục tiêu giáo dục.