Lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước
09/06/2018 19:58
(HanoiTV) - Đất nước và Thủ đô Hà Nội đang từng ngày đổi thay - đó là thành quả từ các phong trào thi đua yêu nước đang lan tỏa trong mọi tầng lớp nhân dân; mỗi người, ở từng vị trí công tác khác nhau, đều cố gắng thực hiện lời Bác Hồ dạy về thi đua ái quốc.