Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Lập phòng khám vệ tinh tại các trạm y tế
23/05/2019 07:37
(HanoiTV) - Bộ Y tế vừa ban hành quyết định phê duyệt đề án tăng cường đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, nâng cao năng lực chuyên môn y tế xã, phường giai đoạn 2019 – 2025.

HanoiTV

Từ khóa: phòng khám vệ tinhphòng khámBộ trưởng Bộ Y tế