Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Lễ kỷ niệm 65 năm ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Đông (1954-2019)
10/11/2019 11:10
Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Phòng GD ĐT quận Hà Đông đã long trọng tổ chức 65 năm ngành truyền thống của ngành 1954-2019. Với bề dầy lịch sử 65 năm hành trình xây dựng và phát triển, là chiếc nôi kiến tạo và định hướng chung, ngành GD-ĐT Hà Đông đã thực hiện tốt sứ mệnh của mình, không ngừng nỗ lực phát triển và ngày càng lớn mạnh, khẳng định vị thế trong lĩnh vực đào tạo.