Liên kết chuỗi thúc đẩy chăn nuôi phát triển
03/01/2018 17:53
(HanoiTV) - Trong hơn 4 năm qua, nhờ những quyết sách đúng đắn của Thành phố, sự nỗ lực của ngành nông nghiệp hoạt động sản xuất trong lĩnh vực chăn nuôi của Hà Nội phát triển khá mạnh. Một trong những cách làm hiệu quả là thực hiện chuỗi liên kết từ sản xuất tới tiêu thụ sản phẩm, để tạo ra những sản phẩm đặc thù vùng miền, an toàn có nguồn gốc rõ ràng.