Lo ngại tái ô nhiễm hồ Giảng Võ
15/07/2017 22:25 - 66 Lượt xem
(HanoiTV) - Nước hồ đã xanh, không còn rác thải, Hồ Giảng Võ đã được trả lại vẻ đẹp vốn có của nó, thế nhưng việc tái ô nhiễm hồ là điều dễ dàng có thể xảy ra nếu như ý thức của người dân không thay đổi.