Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Lợi ích thiết thực khi tham gia bảo hiểm y tế toàn dân
02/07/2020 07:05
(HanoiTV) – Bảo hiểm y tế toàn dân là chính sách xã hội quan trọng hàng đầu, mang ý nghĩa nhân đạo và có tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc được Đảng và Nhà nước ta hết sức coi trọng, luôn đề cao trong hệ thống chính sách An sinh xã hội.