Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Luật Doanh nghiệp cần phù hợp với xu thế hội nhập
19/04/2019 11:28
(HanoiTV) - Luật Doanh nghiệp có hiệu lực từ năm 2014. Tuy nhiên, sau 3 năm đi vào thực tế, bên cạnh những kết quả tích cực, Luật Doanh nghiệp đang dần bộc lộ những hạn chế chưa phù hợp với sự phát triển của kinh tế - xã hội, phần nào gây khó khăn đến hoạt động của doanh nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh đất nước đang trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.