Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Mặt trận Gia Lâm tăng cường giải pháp hỗ trợ chống tái nghèo
11/07/2020 21:04
(HanoiTV) - Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng các biện pháp hỗ trợ thiết thực, khích lệ ý thức vươn lên thoát nghèo, đến hết năm 2019, Gia Lâm - huyện nông thôn mới, đã không còn hộ nghèo và đạt 23/27 tiêu chí lên quận. Trong đó MTTQ các cấp huyện Gia Lâm đã phát huy hiệu quả tinh thần đoàn kết sáng tạo, huy động các nguồn lực thông qua Quỹ Vì người nghèo, trao sinh kế hỗ trợ người dân cải thiện cuộc sống, chống tái nghèo.