Giáo dục và đào tạo: Triển khai Phần mềm "Xây dựng thực đơn Cân bằng dinh dưỡng"
29/05/2017 18:27 - 3 Lượt xem
(HanoiTV) - Hội nghị triển khai "Phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng" đã được tổ chức cho 420 trường tiểu học tại Hà Nội. Phần mềm cung cấp một ngân hàng thực đơn gồm 120 thực đơn với trên 360 món ăn không lặp lại cho bữa trưa.