Chương trình Thời sự 11h45 ngày 23/10/2018
23/10/2018 12:15