Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Miền quê văn hóa: Liệp Tuyết - quê hương làn điệu hát Dô
20/05/2019 02:03
Đều đặn vào dịp cuối tuần các bạn trẻ xã Liệp Tuyết huyện Quốc Oai lại tập trung ở đình làn để học điệu hát Dô truyền thống.