Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Miền quê văn hóa: Ngọc Hồi - vùng đất giàu truyền thống lịch sử văn hóa, cách mạng
22/04/2019 10:06
Nằm ở phía Nam của kinh thành Thăng Long xưa, Ngọc Hồi được coi là mảnh đất giàu truyền thống lịch sử văn hóa cách mạng với nhiều di tích lịch sử cấp thành phố và cấp Quốc gia.