Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Mô hình nông trại chia sẻ đầu tiên ở Phúc Thọ
15/08/2019 08:13
(HanoiTV) - Mô hình nông trại chia sẻ tại xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ được xây dựng với phương châm cộng đồng đầu tư cộng đồng hưởng lợi đang mở ra triển vọng mới trong phát triển nông nghiệp ven đô.