Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Môn Sử - Bài 22 (Nhân dân hai miền Nam – Bắc trực tiếp kháng chiến chống Mỹ, Miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất)
14/03/2020 17:06
Môn Sử - Bài 22 (Nhân dân hai miền Nam – Bắc trực tiếp kháng chiến chống Mỹ, Miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất) | Giáo viên: Lê Thị Thu - Trường THPT Nguyễn Tất Thành