Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Mỹ Đức hoàn thành đại hội đảng bộ cấp cơ sở, đồng lòng xây dựng nông thôn mới
04/06/2020 19:57
(HanoiTV) – Là huyện thuần nông còn nhiều khó khăn, song với quyết tâm cao đến nay Mỹ Đức đã hoàn thành tổ chức thành công đại hội đảng bộ 22/22 xã, thị trấn. Đảm bảo chất lượng, tiến độ, cán bộ và đảng viên, nhân dân toàn huyện đoàn kết đồng lòng xây dựng nông thôn mới_ một trong những nhiệm vụ quan trọng của cả nhiệm kỳ