Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Mỹ Đức làm tốt công tác giải ngân đầu tư công
10/01/2021 20:55
(HanoiTV) - Giải ngân vốn đầu tư công có vai trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy sản xuất, góp phần tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội. Vì vậy, huyện Mỹ Đức đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để thực hiện tốt công tác này trong năm 2020.