Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Mỹ Đức phát huy nội lực xây dựng nông thôn mới
20/09/2019 14:40
(HanoiTV) - Sau 10 năm thực hiện chương trình 02 của Thành ủy, cơ sở hạ tầng của huyện Mỹ Đức được xây dựng đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển KT- XH, thu nhập bình quân đầu người năm 2019 của toàn huyện ước đạt 42,5 triệu đồng, tăng 32,2 triệu đồng so với năm 2010. Kết quả này càng khẳng định cấp ủy và chính quyền huyện Mỹ Đức đã phát huy nội lực, tiếp tục bứt phá vươn lên trong xây dựng nông thôn mới.