Thời sự / Xã hội Pháp luật Kinh Tế Giáo dục Đời sống
Năm 2017 kinh tế Thủ đô tăng trưởng nhanh, hoàn thành tất cả 20 chỉ tiêu
28/12/2017 20:46
(HanoiTV) - Báo cáo tại hội nghị Triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung khẳng định với phương châm lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm để phục vụ, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ về xây dựng chính quyền hành động, Hà Nội đã triển khai đồng bộ các giải pháp để phát triển kinh tế xã hội và đạt kết quả tích cực.

HanoiTV

Từ khóa: