Năm 2018: Hà Nội phấn đấu trồng mới 300.000 - 350.000 cây xanh
26/02/2018 20:18