Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Năm học mới, trường dở dang
06/09/2019 21:02
(HanoiTV) - Năm học mới đã đến, nhưng có những ngôi trường không kịp khai giảng hoặc khai giảng trong điều kiện vừa khai giảng vừa thi công. Khi sỹ số học sinh tăng lên đồng nghĩa với việc phải bổ sung thêm phòng học, song ở nhiều địa phương, do tính toán thời gian trong đầu tư xây dựng cơ sở vật chất phục vụ giáo dục vẫn còn nhiều bất cập, nên cảnh vừa học vừa xây dựng tiếp tục diễn ra