Nâng cao chất lượng giáo dục đại học
13/02/2018 08:49
(HanoiTV) - Theo dự thảo bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2018, Bộ Giáo dục – Đào tạo yêu cầu các trường phải cung cấp đầy đủ thông tin, điều kiện đảm bảo chất lượng cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên, quy mô đào tạo. Đặc biệt, Bộ yêu cầu các trường công bố tỷ lệ sinh viên chính quy có việc làm sạu 12 tháng, kể từ khi tốt nghiệp của 2 năm gần nhất. Những trường không công khai đầy đủ các quy định trên sẽ bị tước quyền tuyển sinh.