Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Nâng cao giá trị nông sản Việt
28/02/2020 07:48
(HanoiTV) - Công nghệ chế biến sau thu hoạch có ý nghĩa rất lớn trong việc nâng cao giá trị các mặt hàng nông sản. Tuy nhiên, tại Việt Nam việc ứng dụng các công nghệ này còn hạn chế chỉ chiếm từ 5-10%.