Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý người chưa thành niên vi phạm pháp luật
15/10/2020 19:29
(HanoiTV) – Trước thực trạng người chưa thành niên vi phạm pháp luật có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp, trở thành nỗi đau của gia đình và toàn xã hội. Hầu hết, các vụ phạm pháp này đều có căn nguyên từ sự tác động của môi trường gia đình, nhà trường và xã hội. Điều này, đòi hỏi sự quan tâm đặc biệt đối với công tác quản lý, giáo dục nhóm đối tượng này.