Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Nâng cao ý thức PC&CC trong cộng đồng
10/06/2019 22:13
(HanoiTV) - Thực hiện sự chỉ đạo của Thành phố trong công tác giám sát và tuyên truyền PC&CC, lãnh đạo UBND Quận Đống Đa và công an các phường dã thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao ý thức của người dân trong công tác PC&CC của người dân.