Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Ngân hàng Nhà nước ban hành hai quyết định giảm lãi suất
20/11/2019 15:44
(HanoiTV) - Thực hiện chủ trương của Chính phủ về phấn đấu giảm lãi suất cho vay trên cơ sở diễn biến kinh tế vĩ mô, thị trường tiền tệ và ngoại hối, từ ngày 19-11-2019, ngân hàng Nhà nước ban hành hai quyết định điều chỉnh giảm lãi suất.