Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Ngành Thuế Hà Nội thu ngân sách đạt trên 50% dự toán
17/07/2019 20:30
(HanoiTV) - Trong bối cảnh các khoản thu từ đất giảm mạnh trên 52% so với cùng kỳ năm 2018, đặc biệt tiền sử dụng đất giảm gần 60%, 6 tháng đầu năm nay, ngành Thuế Thủ đô vẫn thu ngân sách đạt trên 50% dự toán, đã góp phần thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội quan trọng của Thành phố cũng như ngành tài chính.