Ngày 13/10: Ngày doanh nhân Việt Nam
13/10/2017 08:43
(HanoiTV) - Doanh nhân Việt Nam đóng vai trò ngày càng quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước. Trung bình mỗi năm, cả nước có hơn 80.000 doanh nghiệp mới thành lập. Riêng trong 9 tháng đầu năm 2017, đạt con số kỷ lục 93.000 doanh nghiệp mới ra đời.