Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn quận Hà Đông
24/10/2020 07:42
(HanoiTV) - Với mục đích tăng cường, củng cố và phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020), UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hà Đông vừa ban hành Kế hoạch liên tịch tổ chức "Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc" ở khu dân cư năm 2020.

Theo đó, Kế hoạch yêu cầu tổ chức ngày hội Đại Đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư gắn với đánh giá kết quả một năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh", thể hiện sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc thống nhất ý chí và hành động dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng góp phần xây dựng quận Hà Đông, thủ đô Hà Nội giàu đẹp, văn minh. Ngày hội được tổ chức ở cộng đồng dân cư đảm bảo trang trọng, vui tươi, thiết thực đồng thời đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Trong dịp này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận Hà Đông đề nghị tổ chức các hoạt động: Tọa đàm, đối thoại giữa nhân dân với lãnh đạo cấp ủy, chính quyền để thông tin, trao đổi và giải quyết những vấn đề nhân dân quan tâm, nhất là những bức xúc ở cộng đồng dân cư, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Thăm tặng quà các gia đình chính sách, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ mặt trận các thời kỳ. Tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường, sinh hoạt văn nghệ, thể thao, các trò chơi dân gian truyền thống của địa phương, sinh hoạt cộng đồng… Tùy theo điều kiện của tưng tổ dân phố và khuyến khích tổ chức "bữa cơm đoàn kết" tại khu dân cư.

Kế hoạch cũng nêu rõ thời gian tổ chức ngày hội từ ngày 01/11 đến hết ngày 18/11/2019. Chương trình "Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc" ở khu dân cư cần phát huy sự sáng tạo của mỗi khu dân cư, tùy theo đặc điểm của từng nơi để tổ chức cho phù hợp; nội dung cơ bản ngày hội gồm 2 phần chính là phần lễ và phần hội. Phần lễ, ôn lại lịch sử và truyền thống của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam; tuyên truyền Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp; báo cáo kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" trong 5 năm (2015-2020) và 03 năm thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội (2017-2020); tình hình đời sống nhân dân và phương hướng thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" trong năm 2021. Phần hội, tuỳ theo đặc điểm từng nơi có thể tổ chức trước hoặc sau phần lễ, gồm các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, hội thi, hội diễn, trò chơi dân gian mang tính truyền thống của địa phương, dân tộc; chú ý phát huy nét văn hóa truyền thống của dân tộc.

Tuyết Mai

Từ khóa: