Góc Hà Nội / Văn hóa Hà Nội Du lịch Hà Nội Ẩm thực Người Hà Nội
Nghệ nhân Hà Nội
09/01/2018 10:26
(HanoiTV) - Những người nghệ nhân của Hà Nội đã góp phần quan trọng trong việc truyền dạy cho thế hệ trẻ, nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị di sản văn hóa phi vật thể của thành phố.

HanoiTV

Từ khóa: Nghệ nhân Hà Nội