Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Nghiêm cấm điều khiển các phương tiện giao thông vi phạm khoảng cách an toàn lưới điện
17/10/2019 13:44
(HanoiTV) - Pháp luật nghiêm cấm điều khiển các phương tiện giao thông vi phạm khoảng cách an toàn lưới điện. Đừng vi phạm hành lang an toàn lưới truyền tải điện để bảo vệ tính mạng con người và tài sản đất nước.