Radio: “Người bi quan luôn thấy khó khăn trong mọi cơ hội...”
Thông điệp ngày mới
“Người bi quan luôn thấy khó khăn trong mọi cơ hội...”
“Người bi quan luôn thấy khó khăn trong mọi cơ hội...”
07/12/2017 06:00 - 71 Lượt xem

(FM90) - Chương trình “Thông điệp ngày mới” sẽ được phát sóng đều đặn từ 5h05 – 5h15 sáng tất cả các ngày trong tuần trên Hà Nội FM tần số 90MHz.

MỚI NHẤT