Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Người chăn nuôi dè dặt tái đàn
18/04/2019 12:33
(HanoiTV) - Thời điểm này mọi năm là dịp người chăn nuôi tu sửa chuồng trại, mua giống để tái đàn. Tuy nhiên, năm nay do dịch bệnh hoành hành, giá cả bấp bênh nên nhiều hộ chăn nuôi lợn nhỏ lẻ không thiết tha tái đàn.