Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Người dân còn thờ ơ với công tác đảm bảo an toàn PCCC
14/07/2019 20:28
(HanoiTV) - Vấn đề đảm bảo an toàn PCCC luôn được các cấp chính quyền và cơ quan chức năng thành phố Hà Nội quan tâm tổ chức thường xuyên các chuyên đề, kế hoạch tuyên truyền đến từng người dân. Tuy nhiên công tác này lại đang chưa phát huy tối đa tác dụng khi một bộ phận không nhỏ người dân còn thờ ơ.