Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Người Đảng viên đi đầu trong chống tham nhũng
20/06/2019 19:29
(HanoiTV) - Công tác phòng chống tham nhũng được Đảng, Nhà nước xác định là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên vừa cấp bách vừa khó khăn phức tạp và lâu dài. Thời gian vừa qua công tác phòng chống tham nhũng được thực hiện quyết liệt đạt nhiều kết quả tích cực, trong đó nhiều vụ việc có sự phát hiện tham gia tích cực của người dân.