Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Người phụ nữ cho sen nhả tơ
21/08/2018 09:52
(HanoiTV) - Nghệ nhân Phan Thị Thuận (Phùng Xá, Mỹ Đức, Hà Nội) đã trở thành người đầu tiên ở Việt Nam sản xuất thành công vải lụa từ tơ sen.

HanoiTV

Từ khóa: tơ senNghệ nhân Phan Thị Thuận