Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Người tốt quanh ta: Hiến máu tình nguyện- Hoạt động vì cộng đồng của công đoàn viên chức Thủ đô
01/12/2020 08:45
Với thông điệp mang đậm tính nhân văn "Hiến dâng máu đào cho đời sự sống", công đoàn viên chức Thủ đô đã thu hút được hơn 6000 nghìn cán bộ, viên chức, người lao động tham gia hiến máu.