Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Người tốt quanh ta: Nêu gương từ việc làm cụ thể
09/10/2020 09:21
Tốt nghiệp đại học Luật năm 2016, Nguyễn Việt Hùng được tuyển dụng làm công tác tư pháp UBND thị trấn Sóc Sơn. Với công việc này, anh đã có nhiều đóng góp công tác tư vấn pháp luật và tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước tới người dân, đồng thời tham mưu cho lãnh đạo về công tác tư pháp nhanh gọn và thuận lợi.