Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Người tốt quanh ta: Người bí thư chi bộ gương mẫu, trách nhiệm
30/09/2020 09:01
Bằng sự chân thành và lý lẽ thuyết phục, ông Nguyễn Xuân Thủy đã hóa giải nhiều mẫu thuẫn góp phần giữ gìn tình làng nghĩa xóm.