Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Người tốt quanh ta: Phong trào thi đua yêu nước ở Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm
04/08/2020 08:44
Hơn 30 năm gắn bó với nghề điện, ông Vũ Đình Thắng - Phó phòng Điều độ, Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm nhận được rất nhiều bằng khen, giấy khen. Mỗi bằng khen đánh dấu ông cùng các đồng nghiệp đã vượt khó để hoàn thành bằng tất cả sự nỗ lực của bản thân.