Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Người tốt quanh ta: Khẳng định bản lĩnh cựu chiến binh
23/09/2020 09:07
Trở về từ chiến trường xưa, nhưng nhiều CCB ở huyện Phú Xuyên vẫn tích cực tham gia các phong trào của Hội, góp công sức vào xây dựng quê hương đất nước.