Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Người tốt quanh ta: Thầy hiệu trưởng gương mẫu- trách nhiệm với sự nghiệp trồng người
24/09/2020 09:09
Là thương binh nặng, nhưng thầy Nguyễn Hoàng Lân đã dành hết tình thương, dồn hết tâm trí và tâm lực xây dựng ngôi trường THPT Hồng Đức thành một tập thể vững mạnh, các thầy cô trong trường luôn đoàn kết, nhiều học sinh trong trường đã đạt thành tích cao trong học tập.