Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Người tốt quanh ta: Xây trường vùng cao
28/09/2020 09:24
Coi tình nguyện là một phần cuộc sống, Nguyễn Phạm Ngọc Dinh đã thực hiện công tác tình nguyện từ năm 18 tuổi. Anh và nhóm tình nguyện đã mang đến nhiều hoạt động tích cực.