Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Người tốt quanh ta: Những tấm lòng yêu quê hương
07/10/2020 09:45
Từ sự tuyên truyền của lãnh đạo thôn, xã, các hộ ở xã Thanh Mai không chỉ gỡ bỏ tường gạch, mái che, chặt cây, hiến đất mở rộng làm đường mà còn đóng góp ngày công để hoàn thiện con đường.