Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Người tốt quanh ta: Người dân chung tay xây dựng kiến thiết quê hương
08/07/2020 09:39
Hàng trăm m2 rãnh thoát nước đang được người dân xã Phương Trung, huyện Thanh Oai chung tay hoàn thiện làm đẹp cảnh quan vệ sinh môi trường. Sau khi được bê tông hóa tuyến đường tiếp tục được bê tông hóa tuyến đường tiếp tục được mở rộng nhằm thuận tiện cho việc đi lại. Tất cả nguồn kinh phí đều do người dân ở đây đóng góp.