Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Người tốt quanh ta: Tấm gương mẹ VNAH góp sức mình chống dịch Covid-19
10/09/2020 08:27
Ở cái tuổi 87, mẹ VNAH Nguyễn Thị Ghẽ không chỉ giúp con cháu việc nhà mà bà còn là tấm gương cho các con cháu, chắt về chung tay ủng hộ tiền trong cuộc phòng chống dịch Covid-19 và nhiều hoạt động từ thiện tại địa phương.