Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Người tốt quanh ta: Tấm gương phụ nữ chung tay vì cộng đồng
17/09/2020 08:55
Các cấp hội phụ nữ Đông Anh đã triển khai nhiều hoạt động sáng tạo thuyết phục, cùng cộng đồng chung tay phòng chống dịch Covid-19. Mỗi việc làm dù nhỏ nhưng đều chung tay góp phần phòng chống đại dịch này.