Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Người tốt quanh ta: Nơi khởi nguồn các phong trào thi đua
13/10/2020 09:03
Xí nghiệp đầu máy Hà Nội được biết đến là cái nôi của các phong trào thi đua lao động sản xuất với hàng trăm các sáng kiến, cải tiến được ứng dụng rộng rãi trong sản xuất và đem lại hiệu quả tích cực.